Wprowadź poprawne atrybuty wyszukiwania i spróbuj jeszcze raz.
 • 11163bez ograniczeń59:56
  Tytułprof. Piotr Śliwiński - Julian Tuwim - poeta samotny.Słowa kluczoweuam, wykład, wyklad, śliwiński, sliwinski, poeta, tuwimData powstania29 sierpnia 2013SeriaArcydzieła, ArcymyśliJęzykpolski
 • 11121bez ograniczeń12:33
  Tytuł25 lat Wydziału NeofilologiiOpisFilm promocyjny poświęcony Jubileuszowi 25 - lecia działalności Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, który kontynuuje tradycje dawnego Wydziału Filologicznego, w którego łonie działa już większość spośród jednostek –instytutów i katedr składających się na obecny Wydział.Wydział kształci studentów czterdziestu specjalności, prowadzi studia podyplomowe oraz doktoranckie.Słowa kluczoweneofilologia, wydział, wydzial, uamData powstania23 sierpnia 2013FormaFilm dokumentalnyKategoriapopularnaSeriaZ Filmoteki UAMJęzykpolski
 • 11159bez ograniczeń48:45
  Tytułprof. Grzegorz Łukomski - Labor Omnia Vincit. Życie i dokonania Hipolita CegielskiegoSłowa kluczoweuam, wyklad, wykład, Łukomski, lukomski, historia, cegielskiData powstania04 czerwca 2013SeriaArcydzieła, ArcymyśliJęzykpolski
 • 11155bez ograniczeń1:16:55
  Tytułprof. Marcin Molski - Piękno i ChemiaSłowa kluczoweuam, wyklad, wykład, molski, chemiaData powstania04 czerwca 2013SeriaArcydzieła, ArcymyśliJęzykpolski
 • 11153bez ograniczeń45:46
  Tytułprof. Joachim Cieślik - Ludzki genom: scenariusz życia. Środowisko jego reżyserem.Słowa kluczoweuam, wyklad, wykład, cieślik, cieslik, genetyka, genomData powstania02 kwietnia 2013SeriaArcydzieła, ArcymyśliJęzykpolski
 • 11123bez ograniczeń10:19
  TytułUniwersytecki Park Historii ZiemiOpisFilm promocyjny przedstawiający założenia unikatowego projektu Uniwersyteckiego Parku Historii Ziemi, który proponuje zrealizować na Morasku grupa pracowników naukowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, na czele której stoi prof. Jerzy Fedorowski. Kompleks ukazujący historię świata począwszy od Wielkiego Wybuchu, burzę piaskową, wybuchy...Słowa kluczowefedorowski, uam, historia ziemiData powstania14 marca 2013FormaFilm dokumentalnyKategoriapopularnaSeriaZ Filmoteki UAMJęzykpolski
1 2 3 4 5 6 7 8